Хүнсний технологи, чанар аюулгүй байдлын профессорын багийн бүрэлдэхүүн

 

Батсүхийн Энхтуяа

Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), профессор

Тэргүүлэх профессор

Москва хотын Мах, Сүүний Технологийн Их Сургууль

Мах боловсруулах үйлдвэрийн инженер-технологич

 • 1982-1986 онд Улаанбаатарын Мах консервын комбинатад мастер, технологич, хэлтсийн дарга
 • 1986-1997 онд Хүнсний үйлдвэрийн эрдэм шинжилгээ, зураг төслийн институтид эрдэм шинжилгээний ажилтан,
 • 1997 оноос ШУТИС-д багш, тэнхимийн эрхлэгч, тэргүүлэх профессор.

Сурах бичиг-13, Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл-40, ШУТ-ийн тайлан-3, патент-3, ашигтай загварын гэрчилгээ-2,  Стандарт-2.

 

Нагнийн Сайжаа

Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), дэд профессор,

Гэрээт багш

Анагаах Ухааны Дээд Сургууль

Эрүүл ахуйч их эмч

 • 1968 оноос Эрүүл ахуй, халдвар нян судлалын үндэсний төвд эрдэм шинжилгээний ажилтан, дэд захирал, дарга,
 • 2000 оноос Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Хүрээлэнд Эрүүл ахуй, экологийн төвийн захирал,
 • 2004 оноос ШУТИС-д гэрээт багш.

ЭШ-ний өгүүлэл-120, хууль-5, Стандарт-13, ШУТ-ийн тайлан-5, патент-2


Цэсрэнгийн Цэен

Магистр

Ахлах багш

Москва хотын Хүнсний Үйлдвэрийн Технологийн Их сургууль

Исгэлтийн үйлдвэрийн инженер-технологич

 • 1992 оноос ШУТИС-д багш, дэд захирал, ахлах багш.

Сурах бичиг-4, ШУТ-ийн тайлан-4, патент-3, Стандарт-5.

Шагдарын Ундаръяа

Магистр

Ахлах багш

Анагаах ухааны их сургууль

Эрүүл ахуйч их эмч

 • 1976 оноос хүнсний эрүүл ахуйч их эмч, улсын байцаагч,
 • 2002 оноос ШУТИС-д багш, ахлах багш

Хүнсний бүтээгдэхүүний эрүүл ахуйн стандарт-9, хүнсний үйлдвэр үйлчилгээний газрын эрүүл ахуйнн дүрэм, гарын авлага-6.

 

Банзрагчийн Майзул

Доктор (Ph.D)

Багш

ШУТИС. Хүнс-Биотехнологийн Сургууль

Мах боловсруулах үйлдвэрийн инженер-технологич

 • 1999-2001 онд ТИС, ХТС-д хичээлийн туслах ажилтан,
 • 2001-2002 онд “Хүнс тех” корпорацид эрдэм шинжилгээний ажилтан,
 • 2002-2006 онд ШУТИС, ХБТС-д төслийн эрдэм шинжилгээний ажилтан,
 • 2006 оноос ШУТИС. ХИБС-д сургалтын мастер, багш

Сурах бичиг-2, ШУТ-ийн тайлан-3, ЭШ-ний өгүүлэл-11, патент-2, стандарт-2.

Хасбаатарын Мөнхзаяа

Магистр

Багш

ШУТИС. Материал Технологийн Сургууль

Химийн технологич

 • 2001-2003 онд Мал Эмнэлгийн Хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ажилтан,
 • 2003-2009 онд ШУТИС-д эрдэм шинжилгээний ажилтан, сургалтын инженер,
 • 2009 оноос ШУТИС. ХИБС-д багш.

Сурах бичиг-1, ЭШ өгүүлэл -30, лабораторийн гарын авлага-15.


Нэргүйн Атарбаясгалан

Магистр

Сургалтын инженер

Монгол Улсын Их Сургууль

Химич, химийн багш

 • 2001 оноос ШУТИС. Хүнс Биотехнологийн сургуульд эрдэм шинжилгээний ажилтан,
 • 2009 онд ШУТИС. Хүнс Биотехнологийн Сургуульд захирлын туслах,
 • 2010 оноос ХИБС-д сургалтын мастер, сургалтын инженер.

Сурах бичиг-1, ЭШ өгүүлэл-12, лабораторийн гарын авлага-10.


Сүрэнжавын Шүрэнцэцэг

Магистр

Сургалтын мастер

1992 онд Хүнсний техник мэргэжлийн сургууль, 1996 онд АУ-ы коллежи, 2006 онд ШУТИС. Хүнс-Биотехнологийн Сургууль

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуйч, сувилагч

 • 1996-2001онд бага эмч, сэхээний сувилагч,
 • 2001-2008 онд ШУТИС-ийн Эрүүл мэндийн төвд сувилагч,
 • 2008 оноос ШУТИС. ХИБС-д сургалтын мастер.

ЭШ-ний өгүүлэл-3.

Видео