Хөдөлмөрийн гэрээ татах

Хөдөлмөрийн гэрээ 2011-2012 /Word файлаар татах/
Хөдөлмөрийн гэрээ 2011-2012 /PDF файлаар татах/
 ШУТИС-ийн 2011-2012 оны Хамтын гэрээ  /Энд дарж үзнэ үү/  

Видео